Naučni odbor XVI Kongresa Udruženja internista Srbije

Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ

Generalni sekretar
Branko BELESLIN

Dragan LOVIĆ

Članovi
Aleksandra ARANDJELOVIĆ
Dušan BASTAĆ
Mirjana BOGIĆ
Branka BONAČI-NIKOLIĆ
Zorica CVETKOVIĆ
Dušica ČELEKETIĆ  
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Dragan DJORDJEVIĆ
Ana  DJORDJEVIĆ-DIKIĆ 
Aleksandra DUDVARSKI-ILIĆ
Branko JAKOVLJEVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Goran KORAĆEVIĆ
Miodrag KRSTIĆ
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Zorica LAZIĆ 
Branko LOVIĆ
Branislava MILENKOVIĆ
Marija MITIĆ- MILIKIĆ
Aleksandar NAGORNI
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Tatjana PEJČIĆ
Radmila PETROVIĆ
Nada PILIPOVIĆ
Sanvila RAŠKOVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Aleksandra STANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Petar SVORCAN
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Ivan TASIC
Vesna TOMIĆ-SPIRIĆ 
Violeta VUČINIĆ -MIHAJLOVIĆ  
Marija ZDRAVKOVIĆ
Radmila ŽIVKOVIĆ

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar