Važne adrese

Udruženje internista Srbije
Jovana Ristića 20-2 , Niš
Tel-Fax. 018.4294.090

e-mail: info@uis.org.rs ili udruzenje.internista.srbije@gmail.com

www.uis.org.rs

Tehnički sekretarijat Kongresa
SMART TRAVEL PCO
Njegoševa 72a, 11000 Belgrade, Serbia
Phones: +381 11 770 2184, 770 2522, Fax: 244 7524
Mobil: 381 63 25 20 24
e-mail: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs

web site: www.smarttravelpco4.rs

 

 

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar