Naučni odbor

Naučni odbor XVIII Kongresa Udruženja internista Srbije


Predsednik
Aleksandar Nagorni

Generalni sekretar
Dragan Lović


Članovi
Branko Beleslin
Mirjana Bogić
Nemanja Damjanov
Ana Djordjević- Dikić
Dragan Djordjević
Dragana Jovanović
Miodrag Krstić
Nebojša Lalić
Tomica Milosavljević
Petar Miljić
Marija Mitić- Milikić
Radomir Naumović
Sanja Simić-Ogrizović
Miodrag Ostojic
Vesna Bošnjak –Petrović

Ivan Tasić
Radmila Živković

 

 

 

 

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar