PRIJAVA RADOVA

Radovi se prijavljuju u oblikusažetaka, isključivoelektronski, on line, slanjemna e-mail adresu: smarttravelpco4@smarttravelpco4.rs

Rok za prijem sažetaka je 28. april 2019. godine.

Detaljne informacije o sadržaju sažetka mogu se dobiti na sajtu Izvršnog organizatora.

Radovi mogu biti prihvaćeni za postersku ili usmenu prezentaciju o čemu ćete dobiti obaveštenje elektronskim putem.

 

 

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar