Naučni odbor

Aleksandar Nagorni – predsednik

Generalni sekretar
Dragan Lović

Članovi
Svetlana Apostolović
Branko Beleslin
Mirjana Bogić
Vesna Bošnjak-Petrović
Nemanja Damjanov
Dragomir Damjanov
Dragan Đorđević
Igor Ivanov
Dragana Jovanović
Miodrag Krstić
Nebojša M. Lalić
Petar Miljić
Tomica Milosavljević
Marija Mitić-Milikić
Radomir Naumović
Miodrag Ostojić
Sanja Simić-Ogrizović
Ivana Stanković
Ivan Tasić
Violeta Vučinić

 

 

   
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar