Naučni odbor XIII Kongresa Udruženja internista Srbije

 
 

 

Predsednik
Miodrag OSTOJIĆ

Generalni sekretar
Branko BELESLIN

Članovi
Alakesandra ARANDJELOVIĆ
Milika AŠANIN
Dušan BASTAĆ
Mirjana BOGIĆ
Branka BONAČI-NIKOLIĆ
Zorica CVETKOVIĆ
Dušica ČELEKETIĆ  
Dragomir DAMJANOV
Nemanja DAMJANOV
Dragan DJORDJEVIĆ
Ana  DJORDJEVIĆ-DIKIĆ 
Aleksandra DUDVARSKI-ILIĆ
Vojislav GIGA
Branko JAKOVLJEVIĆ
Dragana JOVANOVIĆ
Goran KORAĆEVIĆ
Mirjana KROTIN
Miodrag KRSTIĆ
Katarina LALIĆ
Nebojša LALIĆ
Zorica LAZIĆ 
Branko LOVIĆ
Dragan LOVIĆ   
Goran MILAŠINOVIĆ
Branislava MILENKOVIĆ
Marija MITIĆ- MILIKIĆ
Aleksandar NAGORNI
Ljudmila NAGORNI-OBRADOVIĆ
Milan NEDELJKOVIĆ
Ivana NEDELJKOVIĆ
Tatjana PEJČIĆ
Radmila PETROVIĆ
Nada PILIPOVIĆ
Tatjana POTPARA
Milica PROSTRAN
Nebojša RADOVANOVIĆ
Snežana RALJEVIĆ
Sanvila RAŠKOVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Aleksandra STANKOVIĆ
Vesna STOJANOV
Siniša STOJKOVIĆ
Petar SVORCAN
Vesna ŠKODRIĆ-TRIFUNOVIĆ
Vesna TOMIĆ-SPIRIĆ 
Violeta VUČINIĆ -MIHAJLOVIĆ  
Miodrag VUKČEVIĆ
Vladan VUKČEVIĆ
Danijela ZAMAKLAR
Marija ZDRAVKOVIĆ
Vlada ŽIGIĆ
Radmila ŽIVKOVIĆ

 
Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar