Predhodni kongresi

 
   
 
 

 


VIII KONGRES INTERNE MEDICINE SCG


20-24. jun 2006.
Mediteranski zdravstveni centar Igalo
Crna Gora

●●● Organizatori
●●● Počasni odbor
●●● Naučni odbor
●●● Program
●●● Opšte informacije

Prijavni formular (on-line)

Prijavni formular (.pdf)

Prijava radova (on-line)

Poštovane koleginice i kolege,

Sa posebnim zadovoljstvom pozivamo Vas da učestvujete na VIII Kongresu interne medicine Srbije i Crne Gore. Kongres će se održati u Igalu od 20 do 24. juna 2006. godine u Mediteranskom zdravstvenom centru.

Jedna od najkrupnijih dilema u modernoj medicinskoj nauci, koja je prisutna kod nas isto kao u bogatim zemljama gde je medicina veoma razvijena, da li treba da postoji integralna interna medicina ili podela na niz subspecijalističkih disciplina. Mišljenja su u tom pogledu jedinstvena: Interna medicina mora da postoji, jer smo svi mi specijalisti ove grane medicine, ali i subspecijalističke grane koje su u svetu i kod nas dostigle izvanredno visok nivo, treba nesmetano da se razvijaju i dalje.

Društvo za Internu medicinu SCG (ranije: Društvo za Internu medicinu Jugoslavije - JUDIM) postoji već 8 godina i redovni je član ISIM-a (International Society of Internal Medicine). Za ovo vreme održano je 5 Kongresa Interne medicine Jugoslavije i 1 Kongres interne medicine zemalja centralne i istočne Evrope (Asocijacija ISIM-a).

Ovogodišnji Kongres biće u nekim detaljima drugačiji nego raniji. U organizaciji Kongresa učestvovaće Društvo za internu medicinu SCG, Udruženje kardiologa SCG, Akademije medicinskih nauka SLD , Društvo ljekara Crne Gore i Srpsko lekarsko društvo. Organizatori tematskih predavanja pojedinačnihh disciplina biće istaknuti naučni radnici iz Srbije i Crne Gore, a program je ispunjen plenarnim predavanjima i posterskim prezentacijama iz svih internističkih grana, koja ukazuju na nove trendove i naučna dostignuća.

Verujemo da će i ovaj Kongres biti prilika za sve učesnike da se ponovo sretnu, bolje upoznaju i uspostave nove kontakte za buduću saradnju.

Očekujemo Vas na Kongresu i radujermo se vašem dolasku,


Prof. dr Ivan Zgradić
Predsednik Organizacionog odbora

Akad. Prof. dr Miodrag Ostojić
Redovan član SANU
Predsednik Naučnog odbora

ORGANIZATORI


DRUŠTVO ZA INTERNU MEDICINU SCG
UDRUŽENJE KARDIOLOGA SCG
DRUŠTVO LJEKARA CRNE GORE
SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
AKADEMIJA MEDICNSKIH NAUKA SLD

Vrh strane

POČASNI ODBOR, ORGANIZACIONI ODBOR, SEKRETARI KONGRESA, SEKRETARIJAT KONGRESA


POČASNI ODBOR
Prim. dr MIODRAG PAVLIČIĆ
Ministar zdravlja Republike Crne Gore
Prof. dr TOMICA MILOSAVLJEVIĆ
Ministar zdravlja Republike Srbije
Prof. dr MILOŠ CIMBALJEVIĆ
Dekan Medicinskog fakulteta u Podgorici
Prof.dr BOGDAN DJURIČIĆ
Dekan Medicinskog fakulteta u Beogradu
Akad. prof. dr VLADIMIR KANJUH
Član SANU i Predsednik Odbora
za kardiovaskularnu patologiju
General major Prof.dr MIODRAG JEVTIĆ
Načelnik Vojnomedicinske akademije
Dr SLOBODAN TOMIĆ
Predsednik Društva ljekara Crne Gore
Prof. dr VOJKAN STANIĆ
Predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof.dr RADOJKA KOCIJANČIĆ
Predsednik Saveza lekarskih društava SCG
Prof. dr NEBOJŠA ARSENIJEVIĆ
Dekan Medicinskog fakulteta u Kragujevcu
Prof.dr SREĆKO NEDELJKOVIĆ


ORGANIZACIONI ODBOR
Prof.dr IVAN ZGRADIĆ, p redsednik
Prim.dr ZORAN MARSENIĆ
Prim dr RADOVAN MIJANOVIĆ
Dr. NEBOJŠA BJELICA
SEKRETARI KONGRESA
Ass.dr BRANKO BELESLIN
Dr VOJISLAV GIGA
SEKRETARIJAT KONGRESA
SMART TRAVEL
Beograd
Svetog Save 43/I
Tel: 308 7486, 308 7487
Fax: 308 6695
e - mail: smart4@ eunet.yu
www.smart4.co.yu


 

 

Vrh strane

NAUČNI ODBOR


Akademik prof. dr Miodrag Ostojić, predsednik
Prof. dr Milorad Bakić
Doc.dr Aneta Bošković
Prof. dr Mirko Bulajić
Prof. dr Zorana Vasiljević
Dr Snežana Vujošević
Prof.dr Miodrag Grujić
Prof.dr Lazar Davidović
Prof. dr Toza Damjanović
Prof.dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Siniša Dimković
Prof. dr Aleksandar Dimić
Prof. dr Predrag Đorđević
Prod.dr Bogdan Đuričić
Prof.dr Mirjana Zamaklar
Prof. dr Mihailo Zdravković
Prof. dr Đoko Jočić
Akademik prof. dr Vladimir Kanjuh
Prim. dr Božidarka Knežević
Prof.dr Zoran Kovačević
Prof.dr Nada Kovačević
Prof.dr Radojka Kocijančić


Prof.dr Vladimir Kostić dopisni član SANU
Prof. dr Miša Krstić
Prof.dr Nebojša Lalić
Prof. dr Lazar Lepšanović
Prof. dr Dragoljub Manojlović
Prof. dr Dragan Micić dopisni član SANU
Prof.dr Vlasta Mladenović
Doc. dr Ljiljana Musić
Prof. dr Milan Nedeljković
Prof. dr Goran Nikolić
Prof. dr Krešimir Pavelić
Prof.dr Mikica Pantović
Prof. dr Dušan Pejin
Prof.dr Jovan Peruničić
Prof.dr Vera Popović
Prof.dr Mile Poskurica
Prof.dr Đorđe Radak
Prof. dr Petar Seferović
Prof. dr Božo Trbojević
Prof. dr Ljubomir Haži Pešić
Prof.dr Miloš Cimbaljević
Prof.dr Milica Čolović

Vrh strane

PROGRAM


NASTAVA NA MEDICINSKIM FAKULTETIMA
U SRBIJI I CRNOJ GORI

Organizatori: Prof. dr Miloš Cimbaljević, Prof.dr Bogdan Đričić
PRIMENA MOLEKULARNE BIOLOGIJE U MEDICINI
Organizator: Prof. dr Toza Damjanović
KARDIOLOGIJA
Organizatori: Akad. prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. dr Ljubomir Hadži-Pešić,
Doc. dr Aneta Bošković
ARTERIJSKA HIPERTENZIJA
Organizatori: Prof.dr Siniša Dimković, Doc.dr Ljiljana Musić
GASTROENTEROLOGIJA
Organizatori:
Prof. dr Mirko Bulajić: Značaj endoskopske dijagnostike i terapije
u oboljenjima hepatobilijarnog sistema
Prim.dr Dušan Mandić
BOLESTI JETRE
Organizatori: Prof.dr Miša Krstić: Endoskopska ultrasonografija
Prof.dr Nada Kovačević: Transabdominalna ultrasonografija
ENDOKRINOLOGIJA
Organizatori: Prof. dr Dragan Micić, Dr Snežana Vujošević
LIPIDOLOGIJA
Organizatori: Prof.dr Mirjana Zamaklar, Prof. dr Lazar Lepšanović
Ass.Dr Olivera Bošković
TIREOIDEOLOGIJA
Organizatori: Prof. dr Dragoljub Manojlović, Prof.dr Božo Trbojević,
Dr Sreten Kavarić
DIJABETOLOGIJA
Organizatori: Prof. dr Predrag Đorđević , Prof.dr Nebojša Lalić
URGENTNA MEDICINA
Organizator: Prof.dr Jovan Peruničić
HEMATOLOGIJA
Organizatori: Prof. dr Djoko Jočić, Prof. dr Dušan Pejin,
Prof. dr Milica Čolović
BOLESTI PERIFERNE CIRKULACIJE
Organizazori: Prof. dr Mihajlo Zdravković, Prof. dr Đorđe Radak,
Prof.dr Lazar Davidović, Dr. Davor Musić
OPŠTA INTERNA MEDICINA
Organizator: Prof. dr Ivan Zgradić, Prof.dr Slobodanka Metiljević
PREVENTIVNA MEDICINA
Organizator: Prof. dr Radojka Kocijančić
ATEROSKLEROZA
Organizator: Akad. prof. dr Vladimir Kanjuh
STRATEGIJA SCG ZA LEČENJE HIPERTENZIJE
Organizatori: Akad. prof. dr Miodrag Ostojić, Prof. Dr Siniša Dimković,
Prof, dr Vera Popović, Dr Biljana Stojimirović, Dr Stevan Pavlović
PANEL DISKUSIJA O LEČENJU SRČANE INSUFICIJENCIJE
Organizatori: Prof. dr Zorana Vasiljević , Prim.dr Božidarka Knežević
ARITMIJE U KARDIOLOGIJI
Organizatori: Prof. dr Miodrag Grujić , Doc.dr Ljiljana Musić
REUMATOLOGIJA
Organizatori: Prof.dr Nemanja Damjanov, Prof. Dr Vlasta Mladenović,
Prof.dr Aleksandar Dimić, Dr sci. med Nenad Prodanović
PERIKARDIOLOGIJA
Organizator: Prof. dr Petar Seferović
AKUTNI KORONARNI SINDROM
Perkutane koronarne intervencije u akutnom koronarnom sindromu
Organizatori: Akad. prof. dr Miodrag Ostojić, Prof.dr Milan Nedeljković,
Prof.dr Goran Nikolić
NEUROLOGIJA
Organizatpri: Prof. dr Vladimir Kostić , Prof.dr Mikica Pantović,
dr Slavica Vujisić
NEFROLOGIJA
Organizatori: Prof. dr Zoran Kovačević, Prof. dr Mile Poskurica
ONKOLOGIJA
Organizatori: Akademik Prof. dr Krešimir Pavelić, NS Dr Momčilo Inić
INFEKTIVNE BOLESTI
Organizator: Prof. dr Zoran Todorović, Prof.dr Predrag Čanović

Vrh strane

OPŠTE INFORMACIJE


MESTO ODRŽAVANJA
Mediteranski zdravstveni centar Igalo
Sava Ilića 5, Igalo
Telefon: 088 658 111, 088 658 555 ,
www.igalospa.com

VREME ODRŽAVANJA
20 - 24. jun 2006. godine

ZVANIČNI JEZIK
Srpski

PRIJAVA
Prijava za učešće je priložena uz ovo Obaveštenje.
Prijava je izvr šena popunjavanjem formulara i blagovremenim dostavljanjem Sekretarijatu Kongresa.
Molimo Vas da preuzmete prijavu sa www.smart4.co.yu

KOTIZACIJA
● Ukoliko se uplati do 1. juna 2006. 7.000,00 dinara
● Ukoliko se uplati posle 1. juna 2006. 9.000,00 dinara
Kotizacija za učesnike obuhvata: zvanični bedž, kongresni materijal, pristup sesijama, prostor za postersku prezentaciju i izložbi, pristup svečanom otvaranju, koktelu dobrodošlice i prisustvo društvenom programu.
** Članovi Organizacionog i Naučnog odbora su oslobodjeni kotizacije.

IZLOŽBA
U toku Kongresa biće održana prateća izložba. Najznačajniji proizvodjači lekova, laboratorijske i druge medicinske opreme i prateće industrije izložiće svoje najnovije proizvode.
Detaljnije informacije o mogućnostima i uslovima učešća na izložbi u Sekretarijatu Kongresa.

SMEŠTAJ I PREVOZ UČESNIKA
Smeštaj je obezbeđen u Mediteranskom zdravstvenom centru i hotelu Igalo, a prevoz će biti organizovan avionom. Prijava se nalazi uz ovo Obaveštenje ili je možete preuzeti sa www.smart4.co.yu Radi obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja i prevoza, treba popuniti prijavu i dostaviti Sekretarijuatu Kongresa putem fax-a ili e-mail-a, najkasnije do 25.maja 2006. godine.
Organizator zadržava pravo da u slučaju promene cena prevoza, izmena deviznog kursa i nepredvidjenih okolnosti, promeni uslove i cenu aranžmana.

OTKAZI
Prema Opštim uslovima putovanja.

TEHNIČKE MOGUĆNOSTI
U Sali za rad su obezbeđeni tehmički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u programu MS Power Point i doneti na CD-u, USB memoriji ili na sopstvenom notebook računaru.

PREZENTACIJA RADOVA
Svi radovi osim uvodnih radova predvidjenih za usmenu prezentaciju, prihvaćeni od strane Naučnog odbora, biće prezentirani na Kongresu putem postera. Instrukcije za pripremu postera uputiće se uz informaciju o prihvaćenom radu.
Posteri će biti prikazani u Sali za poster prezentaciju.

Uputstvo za slanje sažetaka:

● Format - molimo da dostavite sažetak na priloženom okviru
● Tekst sažetka treba da sadrži maksimalno 250 reči
● U okviru označenog prostora ne koristiti margine, već kucati od leve do desne ivice
● Ne navoditi akademske titule autora
● Napraviti 1 red proreda izmedju naslova rada i imena autora.
● Institucije pisati u nastavku iza imena autora.
● Napraviti 1 red proreda izmedju imena autora i teksta. U tekstu sažetka nije potrebno ostavljati prored. Svaki novi paragraf uvući za 3 slovna mesta.
● Svi predavači koji imaju usmeno predavanje ili sažetak treba da otkucaju tekst u predvidjenom okviru. Radovi se neće štampati u celini.
● Sažetak treba da sadrži: uvod i cilj rada, metode, rezultat i zaključak
ROK za prijavu radova se produžava do 20. maja 2006. godine !● Sažetke možete slati:
4 e - mailom : smart4@eunet.yu
4 on-line: forma za prijavu radova

Potvrda o prijemu sažetaka

Do 25. maja 2006. godine bićete obavešteni da li je Vaš rad prihvaćen.
Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku sažetaka.
Objaviće se samo oni radovi za koje je u naznačenom roku uplaćena kotizacija

VAŽNE ADRESE
SEKRETARIJAT KONGRESA
SMART TRAVEL

Licenca A No. 46
11000 Beograd
Svetog Save 43/ I
Tel 308 7486, 308 7487
Fax 308 6695
e- mail: smart4@eunet.yu
www.smart4.co.yu

Vrh strane

Copyright © 2008. Udruženje Internista Srbije, dizajn: City Marketing Centar